Osadzenia kamieni

Osadzenie: D0

Osadzenie: K1

Osadzenie: D1

Osadzenie: K2

Osadzenie: D2

Osadzenie: K3

Osadzenie: D3

Osadzenie: K4

Osadzenie: D4

Osadzenie: K5

Osadzenie: D5

Osadzenie: K6

Osadzenie: D6

Osadzenie: K7

Osadzenie: D7

Osadzenie: K8

Osadzenie: D8

Osadzenie: K9

Osadzenie: D9

Osadzenie: K10

Osadzenie: D10

Osadzenie: K11

Osadzenie: D11

Osadzenie: K12